Daglig leder i HNM AS, Gisle Hannemyr er mye benyttet som teknologi-kommentator mediene. Han er dessuten forfatter og medforfatter av flere bøker om teknologi og nye medier (de tre siste er: Hva er Internett, Sammensatte tekster og Digitale medier).

I tillegg har Gisle Hannemyr bidratt til flere offentlige utredninger. Han var blant annet sekretær for NOU 2009:1 Individ og integritet — Personvern i det digitale samfunnet. Han møter pr. i dag i Personvernnemnda.

Blant de temaer som Gisle Hannemyr jevnlig snakker om er:

 • Internett
 • Sammensatte tekster
 • Digitale medier
 • GDPR
 • Personvern og sosiale medier
 • Personvern og stordata
 • Personvernøkende teknologier og innebygget personvern.
 • Forutseende politi og bruk algoritmer
 • Personvern for webredaktører
 • Opphavsrett for webredaktører
 • Opphavsrett og brukerskapt innhold
 • Innføring i Drupal
 • Innføring i informasjonsarkitektur
 • Informasjonssikkerhet i praksis
 • Fri programvare en praktisk innføring
 • Creative Commons for medieskapere.
 • Creative Commons for mediebrukere
 • Open Access en innføring

Ønsker du å engasjere Gisle Hannemyr for et foredrag, kurs, panel eller ideverksted med utgangspunkt i et av temaene over eller ønsker å drøfte en opptreden med utgangspunkt i et annet tema: Ta ta gjerne kontakt! Du finner kontaktinformasjon på forsiden av dette nettstedet.

Bilde av Gisle Hannemyr