Kategori: Off. forvaltning

Kunde: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Produksjonsdato: 2018-01-01

Nettstedet «Personvernnemnda.no» ble opprettet i 2001 med den formål å publisere vedtak fattet av nemnda på Internett. I 2017 varslet tjenestetilbyder at webhotellet der tjenesten var plassert skulle nedlegges. Hannemyr Nye Medier AS overtok deretter ansvaret for å levere servere og infrastruktur (inklusive automatisert off-site backup) for Personvernnemnda.no fra og med 2018. Samtidig som innholdet ble flyttet til ny infrastruktur ble publiseringsløsning fra 2001 oppdatert til en moderne nettpubliseringsløsning basert på Drupal.

I samband med migreringen av dokumentene ble det oppdaget «programvareråte»: Enkelte vedtak og illustrasjoner manglet eller var feil, og noen dokumenter hadde mistet informasjon når de var konvertert fra MS Word til statisk HTML. Dokumenter med slike mangler ble skaffet til veie fra nemndas arkiv og gjenopprettet. Dokumenter uten feil, men med utdatert HTML, ble «vasket» ved at utdatert HTML ble erstattet med moderne semantisk markup og validert mot HTML5. Det ble gjort en lenkeanalyse, og utdaterte lenker som hadde samlet seg opp gjennom 17 år ble enten fjernet eller erstattet med fungerende lenker.

Den eksisterende informasjonsarkitekturen på nettstedet ble imidlertid beholdt, bortsett fra at årsmeldingene ble flyttet til en egen subsite (de hadde tidligere delt subsite med vedtak).

Nettstedet gjør bruk av eksterne underleverandører for hhv. to-fase autentisering og off-site backup. I tråd med kravene i GDPR er det opprettet databehandleravtaler med disse underleverandørene, og kunden har skriftlig godkjent bruken av slike underleverandører.